O nás

Společnost Lesní statek Třemešek v.o.s. byla založena v roce 1992. Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí. Hlavním předmětem podnikání je poskytování komplexních služeb v oboru lesnictví, tzn.těžba a přibližování dřeva, veškeré pěstební práce a silniční motorová doprava. Své služby společnost poskytuje jak soukromým vlastníkům lesa tak i obcím a městům. V současné době je naším hlavním partnerem město Šumperk (s rozlohou cca 2000 ha lesa), se kterým firma spolupracuje již více než deset let. Ke kvalitnímu zajištění všech těchto služeb firma zaměstnává odborné pracovníky s dlouholetou praxí.

 

 

Pro realizaci našich podnikatelských záměrů bylo prospěšné zbudování Dřevoskladu v Novém Malíně, s technickým zázemím a kapacitou do 30000 m3 dřeva, které proběhlo v roce 1994. Zde se soustřeďuje veškeré nakoupené dříví v celých délkách a následně manipuluje a sortimentuje dle požadavků odběratelů. Zájemcům ze širokého okolí nabízíme ucelený sortiment stavebního řeziva a prodej palivového dříví. Doprava dřeva k tuzemským a zahraničním odběratelům je zajištěna vlastními odvozními soupravami, nebo i vagóny.

 

 

 

Další důležitou činností, kterou se firma zabývá, je zemědělství s chovem dobytka masných plemen. Lesní statek Třemešek hospodaří na více než 170 ha zemědělské půdy, a to v katastrálních územích Třemešek a Mladoňov u Oskavy. Nedílnou součástí jsou i ovocné sady o rozloze 7 ha. V živočišné výrobě se firma zabývá chovem skotu bez tržní produkce mléka. Celé hospodaření je zařazeno do systému ekologického zemědělství a veškerá produkce hospodářství je certifikována jako bioprodukty.

 

 

 

 

Společnost LS Třemešek provádí také výkon práva myslivosti na honitbách v podhůří Hrubého Jeseníku o rozloze více než 3000 ha. Honitby nabízí lovecké zážitky i nejnáročnějším loveckým hostům. Poplatkovým hostům nabízíme individuální lov vysoké, srnčí i černé zvěře ve volné přírodě. Pro lovce a obchodní partnery slouží k rekreaci a odpočinku nově zrekonstruovaná lovecká chata Samota.