Zemědělská výroba

  • ovocné sady
  • chov a prodej masného skotu