Výpis z Obchodního rejstříku

Datum zápisu: 29.dubna 1992
Obchodní firma: Lesní statek TŘEMEŠEK, v.o.s.
Sídlo: Oskava - Třemešek čp. 80, PSČ 788 01
Identifikační číslo: 465 79 001
Právní forma: Veřejná obchodní společnost

Oblasti našich aktivit

 • lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 
 • výroba pilařská a impregnace dřeva
 • výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
 • velkoobchod
 • specializovaný maloobchod
 • zprostředkování obchodu
 • zprostředkování služeb
 • ubytovací služby
 • pěstitelské pálení
 • ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
 • silniční motorová doprava nákladní
 • hostinská činnost
 • provozování střelnic
 • výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
 • zemědělská výroba se zaměřením zemědělské výroby
 • rostlinná výroba
 • živočišná výroba
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu